hybride kunst

Kenmerken van de hybride kunst van de 21ste eeuw:
hybride wil zeggen: 'bevat elementen uit verschillende culturen, stijlen of bronnen'.
transformatie – mengvormen (blending), creativiteit, dubbelzinnigheid, paradoxen. Nieuwe vormen ontstaan uit een samenvoeging van bestaande vormen afkomstig uit ongelijksoortige bronnen of worden samengesteld uit verschillende, ongelijke onderdelen. Creativiteit en innovatie - Hybride kunstvormen breiden de mogelijkheden uit voor experiment en innovatie.

transmodernisme – synthese van modernisme en postmodernisme. Hernieuwde aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van het product, maar ondergeschikt aan het proces en de betekenis als uitgangspunt. Complexiteit.

transculturaliteit – de globalisering heeft geleid tot kunstvormen waarin invloeden uit verschillende culturen gecombineerd worden tot nieuwe vormen/betekenissen.

co-creatie – nieuwe benaderingen door uitwisseling en participatie van verschillende mensen, disciplines of wetenschappen, onderzoek van mogelijkheden.
Francis Alÿs - When Faith Moves Mountains
interdisciplinariteit – kruisbestuivingen en integratie. Door onderzoek en samenwerking kan alles dat “aanspoelt” (= littoral) als materiaal gebruikt worden. Integratie tussen kunstdisciplines maar ook tussen kunst en technologie.


Nieuwe elementen voor beschouwing:
Appropriation/ hergebruik
Hybriditeit
Space (ruimte)
Performance (optreden)
Tijd

Concepten/uitgangspunten:
Bron
Object
Manipulatie
Juxtapositie (naast elkaar plaatsen)
Gelaagdheid In een nieuwe context plaatsen
Associëren
Fragmentatie
Cultuur
Installatie
Grenzen
Mixen
Sampling

Bron: M.T.A. van de Kamp
Walker Art Center